Rozwód i prawo rodzinne

Arslex - Centrum Prawnicze świadczy usługi w zakresie prawa rodzinnego. Obejmują one kompleksową pomoc prawną w zakresie wszelkich zagadnień dotyczących rodziny, spraw majątkowych i niemajątkowych związanych z jej funkcjonowaniem, a także stosunków wewnętrznych panujących w rodzinie, jak i relacji z osobami trzecimi.

Osobom, które uskarżają się na własne relacja małżeńskie, a co z tym związane rozważają jego dalsze istnienie, Kancelaria udziela informacji w zakresie przebiegu specyfiki procesu rozwodowego oraz przesłanek, jakie muszą być spełnione, aby rozwód mógł być orzeczony.

Klienci mogą liczyć także na informacje, odnoszące się do alternatywnych sposobów uregulowania relacji pomiędzy małżonkami (w szczególności dotyczące różnicy pomiędzy rozwodem a separacją, jak również środków prawnych związanych z nałożeniem na małżonka obowiązków związanych z funkcjonowaniem rodziny). W wykonaniu powyższego, sporządzamy oznaczone pisma procesowe tj. min. pozwy rozwodowe, odpowiedzi na pozew, pozwy o alimenty, pozwy o przyczynianie się do utrzymania rodziny.

W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko Kancelaria udziela informacji dotyczących możliwości uregulowania zakresu sprawowanej nad nim władzy rodzicielskiej, kontaktów z nim, jak również jego praw majątkowych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.